Правилник

Членовете и посетителите на Комплекса:

 • са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.
 • да пазят имуществото на центъра. Служителите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако с действията си би могъл да повреди имуществото или да навреди на останалите посетители и служители на комплекса.
 • да се съобразяват с удобството на останалите членове и посетители.
 • следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора, свързани с тренировките.
 • ползванетото на съоръженията от член или посетител на центъра по начин, нарушаващ целостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на “Neo Sports Club” срещу нарушителя.
 • ползването на солариума и парната баня става със заявка и под надзора на член от персонала.
 • лица под 16 годишна възраст не се допускат до солариума
 • в парната баня деца до 14 години се допускат само с придружител.
 • да носят отговорност за личните си вещи(мобилни телефони,пари,бижута и ценни предмети). За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството не носи отговорност.
 • шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение. Ключове за шкафчетата се дават от рецепцията персонално и задължително се връщат там при напускане на залата. Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от Ръководството на центъра, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал.
 • пушенето във всички помещения на комплекса е абсолютно забранено.
 • не се допускат лица , употребили алкохол и наркотични средства
 • клиенти носещи оръжия няма да бъдат допуснати в комплекса
 • всеки член и посетител на “Neo Sports Club” може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

Членски и абонаментни карти:

 • всеки посетител, желаещ да стане член трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията декларация, с която се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Центъра гарантира конфиденциалност на личните данни.
 • абонаментни карти с неограничени посещения са поименни и не се предоставят на втори лица.
 • притежател на карта с ограничени посещения може да предостъпи тренировка на придружаващо го лице, като картодържателят носи отговорност за престоя им.
 • всеки член  може да прекрати членството си по всяко време без предизвестие,като “Neo Sports Club” не поема финансово обещетение .
 • “Neo Sports Club” може по всяко време да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешен ред.

Права и задължения на “Neo Sports Club”

Ръководството на”Neo Sports Club” и неговите служители трябва:

 • да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешен ред
 • да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на центъра
 • да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;
 • да предоставят високо качество на услугите;
 • да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;
 • да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на “Neo Sports Club”
 • ръководството запазва правото си да не допусне или да отстрани от територията на комплекса всеки , който нарушава правилника за вътрешен ред  и обществената безопастност.
 • инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите всички необходими инструкции за ползване на уредите.
 • в случаи на ремонтни дейности или организиране на събития, ръководството се задължава да уведоми и при необходимост да презапише направени резервации на своите клиенти.
 • ръководството не компенсира часове пропуснати поради независещи от него обстоятелства.
 • клуба не носи отговорност за забравени лични вещи, непотърсени повече от 15 дни.

Leave a Reply