ВСЕКИ КЛИЕНТ, КОЙТО ПОСЕЩАВА КЛУБА Е ЗАДЪЛЖЕН ДА НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ЧИСТИ ОБУВКИ И КЪРПА!