191413r1A6c4bdb4e805b6d8a4d1cb71b1378ac2d

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПОРТА ТЕНИС НА МАСА Тенисът на маса е занимателна, общодостъпна спортна игра без ограничения във възрастта. Тя има положително въздействие върху физическото развитие – бързината, ловкостта, издържливостта, усилва функционалните възможности на сърдечно-съдовата и дихателната системи, а също и върху психическото развитие – устойчивост на вниманието, съобразителност, воля на личността.

 

Треньор Д. Румевска