image05 - Copy

Роден на 15 декември 1967 година, София.
Тренирал е Джудо в СК „Левски Спартак”, София от 1976 до 1980 година.
От 1981 г. се занимава с Карате, като първо с Шотокан Карате, със защитен 1ви дан при майстор Илия Йорга , 7ми ДАН ITKF .
От 1989 год. се занимава с изучаване на ТРАДИЦИОННО КАРАТЕ , стил ШИТО- РЮ, под ръководството на Шихан Кейджи Томияма, понастоящем 8ми ДАН Шито Рю и 6ти ДАН Годжу-Рю. През годините е защитил майсторски степени от 1ви до 5 ти ДАН, включително, съгласно изискванията на техническата комисия на ТАНИ-ХА ШИТО-РЮ КАРАТЕ в Япония.
През 1997, 1999, 2007 и 2009 година е участвал в едномесечни семинари, придружени със състезания в Япония.
Два мандата е бил член на техническата Кю-Дан комисия към Българска национална федерация по карате.
Има участия като сътезател с класирания на призови места в международни турнири в Норвегия, Гърция, Италия, Япония.
След приключване на състезателна дейност, насочва изцяло усилията си в преподаване на традиционно, насочено към самоотбрана, карате, чрез изучаванe и анализ на ката (форми за борба с въображаем противник) и прилагане на техниките в реална самозащита.
От 2004 г. се занимава с изучаване и преподаване и на „Реалити базирани системи за самоотбрана”, като притежава четвърто инструкторско ниво в COMMANDO KRAV MAGA, израелска система за самоотбрана, под ръковдството на бившия командос и специалист по контратероризъм Мони Айзък.
Преподава КАРАТЕ от 1990 година, а “Реалити базирани системи за самотбрана”, от 2004 година.
Занимава се задълбочено с психологически методи за подготовка на обучаващите се в областта на самоотбраната и бойните изкуства.