404858_531516856869171_1130943011_n

Българските народни танци са изключително красиво изкуство. Страната е разделена на няколко фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, пиринска и родопска. Във всяка една от тези области танците имат свой собствен характер:

  • В Добруджанската фолклорна област, танца се играе главно с тялото и раменете. Танцува се приклекнал или приседнал, стъпките наподобяват ежедневния труд и връзката на хо̀рата с плодородната земя. Популярни танци от тази област са ръченик, сборенка, ръка, тропанка, черкезката, данец, опас и др.
  • Танците от Северняшката фолклорна област са смесица от останалите области. Типични хора са дунавско, ганкино, дайчово, еленино, свищовско и чичовото.
  • Тракийската фолклорна област се отличава с весели и жизнерадостни танци. Популярни хора в този район са трите пъти и касъмска ръченица, наречена още джидовската.
  • В Шопската фолклорна област има най-голямо изобилие от вариации. Шопите танцуват с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. Точно това прави шопските танци най-трудни и едновременно красиви. Най-популярните хора са граовско, петрунино, самоковско, циганско, четворно и шопската ръченица.
  • Пиринската фолклорна област разполага с разнообразни танци, които се делят на мъжки и женски. Характерни за областта са македонското хоро, джангурица (айдарово), охридско и ширто.
  • Родопските хора са плавни, широки и с подчертани твърди стъпки. Традиционни за Родопската област са хората бачковско, енино, право родопско и др.

Спортен клуб “НЕО” провежда своята школа по народни танци съвместно с школа “Фолклорика”. Тя е една от най-големите школи за народни танци в България.

Главната ни цел е да съхраним и популяризираме фолклорните танци чрез качествено обучение. Тук ще ви научим на най-популярните български народни хора от отделните етнографски области в страната.  Ще се освободите от натрупаното ежедневно напрежение, поддържайки добър тонус и идеална фигура, а също така ще можете да изразите себе си по нов начин чрез богатството на българския музикален и танцов фолклор.

Тренировките се провеждат :

Понеделник и Сряда- 20:30ч/ниво 0/ Фоклорика

Вторник: 20,30ч /ниво 1/

Четвъртък: 20,30 ч./ниво 1/

Събота и Неделя: 14,00 /ниво 6/ Фолклорика

Събота и Неделя: 15,00ч /ниво 2/ Фолклорика